Bruk av trimrom forutsetter at følgende smittevernregler overholdes:

Smittevernregler trimrom

 • Kun trene hvis du er frisk og symtomfri
 • Vis hensyn og hold avstand i samsvar med retningslinjer fra myndighetene:
  • 1 meter ved moderat fysisk aktivitet
  • 2 meter ved hard fysisk aktivitet
 • Personbegrensning: maks 4 personer samtidig på trimrommet
  (normalt ikke et problem, vi har av den grunn ikke lagt inn krav om forhåndsreservasjon av trimrom)
 • God håndhygiene – vask/desinfiser hendene før og etter trening.
 • Alle må rengjøre utstyret etter bruk
 • Kontakt vaktmester hvis det mot formodning skulle være tomt for rengjøringsmiddel/utstyr eller ved andre spørsmål (tlf. 958 98 295)

Trimrommet inneholder ulike styrketreningsapparater, tredemøller og ergometersykler. Aldersgrensen for bruk av rommet er 16 år og all trening skjer på eget ansvar. Du kan kjøpe klippekort eller halvårskort til trimrommet i resepsjonen når den er åpen i forbindelse med publikumsbadingen. Billettkjøpet inkluderer ett armbånd som du bruker til å låse deg inn på trimrommet. Brukere av trimrommet har per i dag ikke tilgang til garderobe, men må skifte og dusje hjemme. Husk å ta med og skift til rene sko før du bruker rommet. Ved behov for hjelp eller veiledning kontaktes vaktmester på bygget.