Alle publikumsbadere må forhåndsreservere plass ved gjenåpning av svømmehallen – trykk her for mer informasjon

Randaberghallen inneholder en svømmehall med et 12,5 x 25m basseng, og et mindre men like populært barnebasseng. Svømmehallen har også to badstuer, en til hvert kjønn. Svømmehallen er mye brukt til både av skolene og av kommunens idrettslag, men det er satt av egne åpningstider til publikum.

Hovedbassenget er fra 1,2m til 3,8 m dypt og har gode stupefasiliter med to 1m og ett 3m sviktbrett, samt 5m tårn. Temperaturen i 25m bassenget er ca. 28 grader. Barnebassenget er 30 – 50cm dypt og holder ca. 33 – 34 grader.

Baneinndeling

Med forbehold om endringer.

Familiebading

Under familiebading har vi vanligvis en sone for lek og moro samt en for stup/hopp. I tillegg har vi en sone for rolig svømming der barn, som ønsker å prøve seg på ulike svømmemerker eller øve opp svømmeferdighetene sine, også er hjertelig velkomne. Barnebassenget er åpent, og er primært beregnet for ikke-svømmedyktige.

Familiebading/mosjonsvømming

Noen dager kombinerer vi familiebading og mosjonssvømming. Vi justerer da litt etter behov men setter vanligvis av ca. 3 baner til mosjonssvømmere, og en sone for lek/moro samt en sone for stup/hopp. 5m stupetårn holdes da stengt. Barnebassenget er åpent, og er primært beregnet for ikke-svømmedyktige.

Mosjonssvømming for voksne (≥18 år)

Vi tilrettelegger i disse tidsrommene for mosjonssvømming for voksne. Hovedbassenget (25 m) er da vanligvis delt opp med en bane til hurtigsvømming, en til middels fart og en bred sone til rolig svømming. Barnebassenget er normalt stengt.

Pensjonistbading

Under pensjonistbading er bassenget ikke delt opp med baneskiller, men vi har normalt vanngymnastikk på grunn del fra kl. 10 – 10.30. Det kan da kun svømmes på tvers på dyp del, evt. i en bane. (litt avhenging av antall besøkende. Følg instruksjoner fra instruktør og badevakt.)

Mer informasjon