Lag og foreninger står for veldig mye av det som skjer i Randaberghallen. Vi henviser til dem for ytterligere informasjon om deres aktivitetstilbud. Nedenfor er linker til lag og foreninger med egne hjemmesider: