Det er for tiden ikke mulig å bestille kompistrening pga. smittevernregler og endret drift som følge av Covid- 19. Vi beklager ulempen.

Idrettshallene i Randaberghallen blir hovedsaklig brukt av skoler, lag og foreninger. Men vi har litt tid i idrettshallene som leies ut til egenorganiserte idrettsaktiviteter for publikum. Du kan få oversikt over tilgjengelig tid og bestille tid via knappen «bestill» nedenfor.

Betaling skjer ved oppmøte i hallen fortrinnsvis med kort på automat, eller eventuelt eksakt kontantbeløp til vaktmester. Garderober kan benyttes brukes 15. minutter før og etter avtalt trening. All trening skjer på eget ansvar, samt forutsetter at ordensregler og vaktmesters anvisninger for bruk av hallen følges. 18 års aldersgrense. Vi har noe utstyr som kan lånes, eksempelvis små mål, volleyballstenger, nett m.v. Men innebandykøller o.l. må medbringes selv. Husk innesko. Kontakt gjerne vaktmester i hallen for hjelp og veiledning.

NB: For bestilt tid som ikke benyttes, dvs. at kunden uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, vil kunden avkreves ordinær betaling.

Bestill