Møterom bestilles gjennom vårt selvbetjente bookingsystem, som ligger nederst på siden «Leie av lokaler». Leder har passord og bestiller selv, eller deler passordet sitt med andre i klubben hvis han/hun foretrekker det.