Navn på lag/forening (obligatorisk)

  Ansvarlig leders navn (obligatorisk)

  E-post (obligatorisk)

  Telefon (obligatorisk)

  Antall medlemmer (obligatorisk)

  Kvinner Menn
  0 - 5 år 6 - 12 år 13 - 19 år 20 - 25 år 26 -> år 0 - 5 år 6 - 12 år 13 - 19 år 20 - 25 år 26 -> år

  Totalt
  Sum, kvinner Sum, menn Sum, totalt


  Medlems-/treningsavgift (obligatorisk)

  Ønsket tid til fast trening:

  Trykk her for oversikt over tilgjengelig treningstid. (Åpnes i egen fane/vindu.)

  Lokale Dag Fra klokken Til klokken Ca. antall utøvere


  Ønsket tid til arrangement (kamp/stevne):

  Trykk her for oversikt over tilgjengelig arrangementstid. (Åpnes i egen fane/vindu.)

  Lokale Dato Dag Fra klokken Til klokken