Svømmehall

Enkeltbilletter

Voksne (≥ 18 år) kr. 65
Barn/student/honnør/ikke badende kr. 45

Periodebillett

12 klipp, voksne (≥ 18 år) kr. 650,-
12 klipp, barn/student/honnør kr. 450,-
6 måneder, voksne (≥ 18 år) *
kr. 1 300,-
6 måneder, barn/student/honnør *
kr. 900,-

* Utgår på ubestemt tid pga. redusert kapasitet som følge av Covid-19. Trykk her for mer informasjon.

Ved kjøp av ny periodebillett tilkommer kr. 60,- for kjøp av elektronisk billettarmbånd, hvis man ikke har armbånd fra før.
Klipp er gyldige i to år fra kjøpsdato.
Halvårskort er personlig og kan ikke brukes av andre. Misbruk vil medføre inndragning og utestengelse uten refusjon for gjenstående tid.

Trimrom

Periodebillett

6 måneder, ungdom og voksne (≥ 16 år) kr. 900,-
6 måneder svømmehall og trimrom, voksne (≥ 18 år) * kr. 1 650,-
6 måneder svømmehall og trimrom, ungdom/student/honnør (≥ 16 år) * kr. 1 250,-

* Utgår på ubestemt tid pga. redusert kapasitet som følge av Covid-19. Trykk her for mer informasjon.

Ved kjøp av ny periodebillett tilkommer kr. 60,- for kjøp av elektronisk billettarmbånd, hvis man ikke har armbånd fra før.
Klipp er gyldige i to år fra kjøpsdato.
Halvårskort er personlig og kan ikke brukes av andre. Misbruk vil medføre inndragning og utestengelse uten refusjon for gjenstående tid.

Kompistrening

Pr. time kr. 300,-