Ja, man må reservere plasser til alle. Antall = antall personer, uavhengig av alder.