Som den fremgår av vilkårene så må man betale for antall reserverte plasser, ikke antall oppmøtte. Ved manglende oppmøte og betaling vil vi anse dette som en utestående fordring som må gjøres opp. Vi ber om forståelser for at dette er nødvendig for å unngå at plasser blir stående ubrukt i en tid der etterspørsel stort sett overstiger kapasitet, samt for å unngå at svømmehallen taper viktige inntekter. Brukerkontoer med manglende oppmøte vil bli sperret for videre bruk frem til utestående beløp er oppgjort. Oppgjør kan skje etter nærmere avtale via Vipps – slik at du slipper fysisk oppmøte i hallen. Det er imidlertid viktig at du først tar kontakt med Randaberghallen på telefon 958 98 295 for nærmere avtale og informasjon.