Vennligst merk at reservasjon i utgangspunktet er bindende. Ymse endringer i private planer anses ikke som gyldig avbestillingsgrunn. Vi har imidlertid forståelse for at uforutsett sykdom kan oppstå. I slike tilfeller må man avbestille, og vi ber om at dere avbestiller på tidligst mulig tidspunkt via bookingsystemet slik at plassene automatisk blir frigjort til andre. Trykk her for bruksanvisning (se nederst på siden).