Brukstid til fast trening/øving

Idrettshall 1 og 2*

Mandag – torsdag kl. 15 – 22.00**
Fredag kl. 15 – 22 i hall 1 og kl. 15 – kl. 20.00 i hall 2.

*Garderober kan benyttes frem til kl. 22.15.
**Fra kl. 15.30 på tirsdager.

Svømmehall (inkl. garderober)

Mandag kl. 16.45 – 19.00
Tirsdag kl. 06.15 – 08.00 og 16.45* – 21.00
Onsdag kl. 15.00 – 17.00
Torsdag kl. 06.15 – 08.00 og 16.45* – 21.00
Fredag kl. 06.15 – 08.00
Lørdag kl. 08.00 – 10.00, samt to baner fra kl. 10.00 – 11.00

*Fra kl. 15 på tirsdager og torsdager forutsatt at det ikke kolliderer med skoleundervisning.
Ekstratreninger i svømmehall iht. til sak 25/18 kommer i tillegg.

Møtesal

Mandag – fredag kl. 15 – 22.00

Kjøkken

Mandag – fredag kl. 15 – 22.00

Mesanin

Mandag – fredag kl. 15 – 22.00

Lag og foreninger, med aktiviteter av spesielt stor betydning for kommunen, kan søke om treningstid før kl. 15.
(Eks. Gladtrimmen og Randaberg Helsesportklubb. Disse søknadene vil vurderes særskilt av kommunen.)

Brukstid til arrangement, kamper og stevner

Idrettshall 1, 2, møtesal, møterom, mesanin og kjøkken

Lørdager kl. 8 – 17*
Søndager kl. 10 – 16.30**

*Til kl. 18.30 ved behov (kun ved hovedfordeling, ikke som strøtime)
** Unntaksvis til kl. 18.30 ved spesielle behov som større turneringer og elitekamper. (kun ved hovedfordeling, ikke som strøtime).

Svømmehall

Svømme- og stupeklubben kan leie svømmehallen en helg* hver om høsten og en helg hver om våren til avvikling av stevne. Stevner skal avholdes utenfor høysesongen for publikumsbadingen (oktober, januar, februar, mars), eventuelt innenfor høysesongen for publikumsbading dersom stevnet gjennomføres på kun en dag.

*Lørdag kl. 8 – 16 (til 18.30 ved behov) og søndag 10 – 17.

Øvrig informasjon

Sesongen 2020/21 starter mandag 17. august 2020 og varer til og med søndag 20. juni 2021.

Hallen har stengt julaften, 1. juledag, 2. juledag, nyttårsaften, 1. nyttårsdag, kl. 12 onsdag før skjærtorsdag til og med 2. påskedag, 1. mai, 17. mai, Kristi Himmelfartsdag, Pinseaften til og med 2. pinsedag. Sommerstengt fra og med mandag 21. juni 2021.

Randaberghallen kan i tillegg stenges helt eller delvis ved spesielle behov. Eksempelvis tekniske problemer, nødvendig vedlikehold, arrangement av spesielt stor betydning for kommunen mv. Berørte brukere vil i slike tilfeller varsles direkte.

Med forbehold om feil/endringer.