Reservere plass

  • Pass på at du oppgir riktig e-postadresse ved opprettelse av brukerkonto
  • Sjekk ditt spamfilter hvis du ikke får bekreftelse av reservasjon på epost
    • Du kan også sjekke at bestilling er gjennomført ved å se under fanen «agenda» etter bestilling. Jf. «endre reservasjon».

Endre reservasjon

  • Oppjustering av antall er kun mulig hvis det er ledige plasser

Avbestille plass

  • Bindende reservasjon
    Det er viktig at man ikke opptar unødig plass som følge av manglende oppmøte. Man må betale for antall reserverte plasser, ikke faktisk oppmøtte. Brukerkontoer med manglende oppmøte vil få eventuelle senere reservasjoner slettet, og konto sperret for videre bruk. Vi har imidlertid forståelse for at uforutsett sykdom kan oppstå. I slike tilfeller ber vi om at dere avbestiller på tidligst mulig tidspunkt. Ymse endringer i private planer anses ikke som gyldig avbestillingsgrunn.