Åpningstider publikumsbading

Hjem/Åpningstider publikumsbading
Åpningstider publikumsbading2021-02-24T13:46:15+02:00

Viktig:

 • Randaberghallen har utvidet åpningstidene i vinterferien!
 • Husk at alle reservasjoner er bindende. Avbestilling er kun tillatt ved sykdom, og skal gjøres på tidligst mulig tidspunkt.

Kjære publikumsbader

Svømmehallen er åpen for publikumsbading men tiltak mot smittespredning medfører at svømmehallen har lavere kapasitet til å ta i mot gjester enn vanlig. Publikumsbadere må av den grunn reservere plass på forhånd.

Forhåndsreservasjon

 • Vennligst se hva som er ledig nedenfor og reserver ledig tid ved å trykke på aktuell tidsbolk.
 • Kunder som eventuelt reserverer plass til andre eller flere enn seg selv er ansvarlige for å viderebringe informasjon til disse ved behov for smittesporing. Vi forutsetter samlet oppmøte og betaling.
 • «Antall» = antall personer uavhengig av alder. Vi har dessverre ikke mulighet til å overskride fastsatt personbegrensing.
 • Ved ankomst må henvende deg til betjeningen for registering av oppmøte, samt betale på vanlig måte eller bruke ditt klippekort (ikke halvårskort jf. FAQ).
 • Betal fortrinnsvis med kort.
 • Tidsbolken er totaltid til både innregistrering/betaling, skifte, dusj og bading. Merk at tidsbolkene varierer noe i lengde.
  • Hvis man eksempelvis reserverer plass kl. 10 – 11.30, så må man ankomme resepsjon til svømmehall kl. 10 og forlate Randaberghallen senest innen kl. 11.30.  Det er viktig at alle overholder reservert tid slik at man ikke kolliderer med andre gjestegrupper som er på vei inn/ut av hallen.

Bindende reservasjon

 • Det er viktig at man ikke opptar unødig plass som følge av manglende oppmøte.
 • Man må betale for antall reserverte plasser, ikke faktisk oppmøtte.
 • Brukerkontoer med manglende oppmøte vil få eventuelle senere reservasjoner slettet og konto sperret for videre bruk.
 • Diverse endringer i private planer anses ikke som gyldig avbestillingsgrunn.
 • Vi har imidlertid forståelse for at uforutsett sykdom kan oppstå. I slike tilfeller ber vi om at dere avbestiller i reservasjonsystemet på tidligst mulig tidspunkt.
 • Se bruksanvisning nederst på siden.

Smittevern

 • Vennligst følg skilting og videre anvisninger fra betjeningen, samt husk overordnede føringer for å unngå smittespredning:
  • Hold god avstand til andre (minst 1 meter)
  • Utvis god hygiene
  • Syke personer må holde seg hjemme
 • Bruk av badstuer utgår foreløpig på ubestemt tid.

Vi ber om forståelse for at dette er en ny situasjon for oss og at vi ønsker å gjøre det beste ut det hele. Vi evaluerer og justerer fortløpende i forhold til gjeldende smittevernregler og erfaringer vi får etter hvert. Velkommen til Randaberghallen!

Trykk her for å reservere plass

Trykk her for bruksanvisning.

FAQ – ofte besvarte spørsmål

Kan vi bruke begge basseng?2020-10-07T13:18:07+02:00

Vi har valgt å sette opp systemet slik at man må reservere plass i svømmehallen, og ikke det enkelte basseng. Barnebassenget er beregnet for ikke-svømmedyktige med en svømmedyktig voksen ledsager. Hovedbassenget er for svømmedyktige, eventuelt delvis svømmedyktige ledsaget av en ansvarlig og svømmedyktig voksen. Avstandsregler må overholdes, men vår erfaring er at brukere sprer seg ut over hele svømmeanlegget.  Så langt har dette fungert bra, spesielt ettersom det totale antallet på samtidig besøkende er satt langt lavere enn vanlig. At avstandsregler overholdes er i utgangspunktet den enkeltes ansvar, men Randaberghallen forbeholder seg retten til å gripe inn hvis avstandsregler mot formodning ikke overholdes. Barnebassenget er vanligvis stengt under mosjonsvømming for voksne – trykk her for ytterligere informasjon om bruk av basseng og baneinndeling.

Jeg har ikke fått bekreftet reservasjon på e-post – hvorfor?2020-12-11T09:17:23+02:00

Reservasjonssystemet sender automatisk ut bekreftelse per epost. Pass på at du oppgir riktig e-post adresse når du oppretter konto. Hvis du likevel ikke mottar e-post så sjekk ditt spamfilter. Du kan også logge deg inn og sjekke din «agenda» for å får oversikt over dine reservasjoner. Trykk her for bruksanvisning og ytterligere informasjon.

Bare en ledig plass igjen – kan vi likevel komme to personer?2020-09-15T11:39:35+02:00

Nei, dessverre. Hvis det kun er en ledig plass igjen så kan man ikke reservere den og komme to eller flere. Dette gjelder også små barn. Antall = antall personer, uavhengig av alder.

Hvordan avbestiller jeg?2020-09-18T08:52:36+02:00

 

Vennligst merk at reservasjon i utgangspunktet er bindende. Ymse endringer i private planer anses ikke som gyldig avbestillingsgrunn. Vi har imidlertid forståelse for at uforutsett sykdom kan oppstå. I slike tilfeller må man avbestille, og vi ber om at dere avbestiller på tidligst mulig tidspunkt via bookingsystemet slik at plassene automatisk blir frigjort til andre. Trykk her for bruksanvisning (se nederst på siden).

 

Regnes barn med i antallet når man skal reservere plass?2020-09-18T08:46:59+02:00

Ja, man må reservere plasser til alle. Antall = antall personer, uavhengig av alder.

Hvorfor kan jeg ikke bruke mitt halvårskort under Covid-19?2020-09-15T11:05:47+02:00

Som følge av smitteverntiltak har svømmehallen redusert kapasitet. Etterspørsel overstiger tidvis tilbud. Man kan følgelig oppleve at man ikke kan gå så ofte i svømmehallen som man kanskje vil, og det slår naturlig nok spesielt uheldig ut for dem med halvårskort. Det vil også kunne være øvrige endringer i driften som slår uheldig ut for faste kunder med halvårskort; eks. stengte badstuer, endringer i åpningstider og fordeling i tider mellom familebading/mosjonssvømming for voksne mv.

Halvårskort vil imidlertid automatisk få utvidet gyldighet tilsvarende perioden det ikke har kunnet blitt brukt pga. Covid-19, og vil kunne brukes som vanlig igjen når hallen går tilbake til ordinær drift. Dvs. at hvis  man hadde 3 måneder igjen på kortet i det Covid-19 førte til endret drift, så vil man ha 3 måneder igjen på kortet når hallen går tilbake til ordinær drift.

Hvis denne løsningen skulle slå uheldig ut for noen enkeltkunder så ber vi dere sende inn en henvendelse via kontaktskjema – trykk her.

Kan jeg bruke firmaavtale under Covid-19?2020-09-15T10:36:23+02:00

Ja, men du må forhåndsreservere plass først. Ved ankomst i resepsjon henviser du til din firmavtale i stedet for å betale.

Hvordan brukes/deles bassengene under familiebading/mosjonssvømming mv.?2020-09-15T11:10:54+02:00

Trykk her for informasjon om inndeling/bruk av basseng.

Kan jeg komme senere enn startidspunkt på reservert tidsbolk?2020-09-16T10:44:33+02:00

Vi ber om at alle møter presis til avtale. Hvis man eksempelvis reserverer plass kl. 10 – 11.30, så må man ankomme resepsjon til svømmehall kl. 10 og forlate Randaberghallen senest innen kl. 11.30.  Det er viktig at alle overholder reservert tid slik at man ikke kolliderer med andre gjestegrupper som er på vei inn/ut av hallen. Hvis man kommer for sent kan man risikere og miste plassen sin. Smitteverntiltak medfører redusert kapasitet, inntjening og ekstra arbeidsoppgaver for de ansatte. Etter at kundene er sluppet inn stenges vanligvis resepsjonen og andre arbeidsoppgaver utføres, eks. ekstra vask/desinfeksjon av kontaktpunkter, tilsyn med badende osv. Vi har tidvis også redusert bemanning i hallen for å holde kostnader nede i denne perioden med redusert besøk og inntektsbortfall, samtidig som vi har utvidet åpningstider litt for å få plass til flere publikumsbadere i hallen.